Ungdom

John Kristensen

Ungdom


nyheder - info

Dato

Sted

Art

Stilling

Info

Tlf

E-Mail

15.10.2023

Kalundborg

20 min

29 40 33 04

11.11.2023

Næstved

20 min

30 72 44 44

09.12.2023

Maribo

20 min

29 60 47 95

20.01.2024

Præstø

20 min

29 60 47 95

03.02.2024

Maribo

20 min

29 60 47 95

18.02.2024

Kalundborg

20 min

29 40 33 04

09.03.2024

Næstved

20 min

30 72 44 44


Kære klubformand/junioransvarlige                                                                                 Maribo 13.04.24

Vi har i 2.HK's bestyrelse et stort håb, om at klubberne fortsat vil
være med til at afvikle en ungdomsgrandprixserie i2.HK.
I sæsonen 2023/2024 blev der afviklet 5 stævner i alt.
Derfor håber vi, at flere klubber vil afse tid til at afholde et
UGP-stævne en lørdag eller søndag i den kommende sæson i perioden
1.november 2024 til 1.april 2025.
Hold jer endelig ikke tilbage som skakklub med at melde jer som arrangør
af et UGP-stævne, det er også en god mulighed for at "lokke" potentielle
ungdomsmedlemmer til klubben ved f.eks. at annoncere på skolerne i
nærområdet, at klubben holder ungdomsturnering.
"Nye" spillere kan godt deltage i et UGP-grandprix uden at være medlem
af DSU.
Vi håber på så mange stævner som muligt. Skriv venligst tilbage senest
1.oktober 2024 med en dato, hvor I vil afholde jeres stævne.
Så vil jeg snarest efter sende en liste ud med sæsonens stævner. Skulle
der være datosammenfald vil jeg kontakte de implicerede klubber.
UGP afsluttes med en finale, hvor vi finder de ungdomsspillere, der har
klaret sig bedst i UGP-sæsonen. Jeg vil også gerne have en klub, der vil
være arrangør for afviklingen af finalestævnet.
Jeg har vedhæftet vores UGP-reglement i2.HK.
Skriv endelig hvis der er spørgsmål til turneringer eller reglement!
Jeg vil også gerne komme og hjælpe med at afvikle stævnerne i det
omfang, jeg har mulighed for.

Med venlig hilsen
John Kristensen
Ungdomsleder i2.HK


 

Regler for UGP 2024/2025 i 2.Hovedkreds
1. Der spilles i fire aldersgrupper C: 2003-2009, D: 2010-2011, E: 2012-2014, F: 2015 eller
yngre. Ved få deltagere kan grupper blive slået sammen.


2. Betænkningstid 20 min. pr. spiller. Der spilles 6 runder i hvert grandprix (Monrad)


3. Der tildeles points efter flg. skala: 20 -16-14-12-10-8-6-4-alle andre placeringer udløser 2
points.


4. Arrangøren sørger for præmier til stævnets bedst placerede i hver aldersgruppe.


5. Ved det sidste stævne trækkes lod om en lidt større præmie blandt de deltagere, der har
deltaget i mindst 3 stævner. Præmien betales af hovedkredsen, ligesom hovedkredsen sørger
for pokal til vinderne af de 4 grupper. Arrangørerne sørger for præmier til vinderne ved det
afsluttende stævne.


6. Stævner starter kl. 10 og slutter senest 15.30.


7. Arrangører kan opkræve indskud - dog maks. 50 kr. og skal sørge for præmier til
deltagerne. Hovedkredsen støtter hver arrangør med 50 kr. for de første 20 tilmeldte spillere.


8. Tilmeldingen skal indeholde navn, fødselsdag, evt. klub eller by, telefonnummer og
e-mailadresse.


9. Alle indbydelser skal godkendes af hovedkredsens bestyrelse/ungdomsleder og anmeldes
via DSU’s turneringsmodul.