Dommer liste

Dommerliste

Optagelse på listen ?

Kontakt:

hekija57@gmail.com

Dette er en "frivilligheds liste", 2.HK står KUN for at veligeholde af listen

Navn

Kontakt Info

Bemærkninger

Finn Kristiansen, Maribo

54 78 11 03 - finnskak@gmail.com

efter aftale

Finn Stuhr, Køge

efter aftale

Jan Ambirk, Vordingborg

60 65 48 85 - ambirk@outlook.dk

efter aftale

Dommer liste


Der mangler dommere i klubberne og det bliver et stigende problem. I juli 2017 strammede Fide kravet til dommere der dømmer ELO ratede turneringer, så man skal dømme mindst en ELO ratet turnering inden for 2 år for at bevare en gyldig licens.


Dette betyder at der mangler dommere i nogle klubber.


2.HK opfordrer derfor klubberne til at uddanne nogle dommere og få aktiveret de dommere der ikke har været aktive.


2.HK har samtidig besluttet at oprette en liste over dommere der er villige til at komme ud i klubberne og dømme. Det er meningen at eventuelle dommere lader sig skrive på en liste med navn, klub, telefon og mail, samt eventuelle krav om betaling med mere.


Man skal være minimum N/A dommer for at dømme ELO ratet turneringer. På listen kan klubberne så finde en dommer og lave aftale med denne. Dette er 2.HK. uvedkommende, vi står kun for administration af listen.


Man kommer på listen ved at kontakte undertegnede og listen vil blive offentliggjort på hjemmesiden og holdsiden.


Venlig Hilsen

Holdturneringsleder

Henning Jakobsen

Nr. Boulevard 57

4800 Nykøbing

Tlf. 5485 0970 (Ikke SMS)

Mail:

hekija57@gmail.com