Hjem

2.Hovedkreds

under

Dansk Skak Union

2.hovedkreds

 
Skaknovelle
Skaknovelle
af Stefan Zweig
Bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet
afholdt forud for Delegeretmødet d. 7/4
i Skovbo
REFERAT
REFERAT
fra Delegeretmødet d. 7/4 i Skovbo
Køge Skakklub har afholdt dommerkursus lørdag den 13. April 2024 og hovedkredsen kan se frem til 5 nye dommere
Ungdomslederen skriver på Ungdomssiden
Lars Blach Jensen
Lars Blach Jensen
Modtager DSU`s Hæderstegn, ved delegeretmødet, afholdt under Påskestevet 2024, i Svendborg
Sorø Skakklub
Sorø Skakklub
Modtager af Initiativpræmien, ved delegeretmødet ved Påskestævnet, i Svendborg
EMT konkurrencen
EMT konkurrencen
Den Updaterede stilling 20.03.24
Pokalskak
Pokalskak
Sorø 21.04.24
RETTET Indbydelse
Sjov
Sjov
"Du ved da jeg elsker dig - men ET skridt ad gangen"

Velkommen til 2.Hovedkreds' hjemmeside

Det er formålet for 2. Hovedkreds inden for rammerne af Dansk Skak Union at virke for skakspillets udbredelse og udvikling indenfor hovedkredsens geografiske område - øge spillestyrken hos hovedkredsens medlemmer, skabe fællesskab og kammeratskab blandt medlemmerne.