Ungdom

Dato

Sted

Art

Stilling

Info

Tlf

E-Mail

15.10.2023

Kalundborg

20 min

29 40 33 04

11.11.2023

Næstved

20 min

30 72 44 44

09.12.2023

Maribo

20 min

29 60 47 95

20.01.2024

Præstø

20 min

03.02.2024

Maribo

20 min

18.02.2024

Kalundborg

20 min


29 40 33 04

09.03.2024

Næstved

20 min


30 72 44 44


Kære klubformand/junioransvarlige                                                                                                                 Maribo 08.09.23

Så er der en oversigt klar over sæsonens UGP-stævner. Det er dog muligt,
at der bliver føjet 1 eller 2 turneringer mere til oversigten.
Køge Skakklub har tidligere ytret ønske om at holde UGP-stævner i denne
sæson. Jeg vil opdatere listen så snart, der løber meldinger ind.
Indtil videre ser UGP-sæsonen ud som følger:

1. Søndag den 15/10 2023 i Kalundborg
2. Lørdag den 11/11 2023 i Næstved
3. Lørdag den 9/12 2023 i Maribo
4. Lørdag den 20/1 2024 i Præstø
5. Lørdag den 3/2 2024 i Maribo
6. Søndag den 18/2 2024 i Kalundborg
7. Lørdag den 9/3 2024 i Næstved

Til turneringsarrangørerne: I må godt lægge turneringerne ind i DSU's
turneringssystem. I hvert fald de stævner der afholdes inden nytår må
godt snarest figurere i systemet således, at vores ungdomsmedlemmer kan
blive tilmeldt.

Jeg har lovet at bringe en nyhed fra vores naboer i 8.hovedkreds. De vil
i den kommende sæson forsøg at få startet en Ungdomsgrandprix-serie i
stil med vores.
Foreløbig er der planlagt 2 stævner, hvor de også gerne ser deltagere
fra vores hovedkreds. Det første stævne afholdes af Hillerød Skakklub
den 7/10 2023. Stævne nr.2 er i Allerød Skakklub den 4/11 2023.
Indbydelser kan findes i DSU's turneringssystem. Der vil formentlig
følge flere stævner.

Med venlig hilsen
John Kristensen
Ungdomsleder2.HK


 

Regler for UGP 2023/2024 i 2.Hovedkreds
1. Der spilles i fire aldersgrupper C: 2003-2009, D: 2010-2011, E: 2012-2014, F: 2015 eller
yngre. Ved få deltagere kan grupper blive slået sammen.


2. Betænkningstid 20 min. pr. spiller. Der spilles 6 runder i hvert grandprix (Monrad)


3. Der tildeles points efter flg. skala: 20 -16-14-12-10-8-6-4-alle andre placeringer udløser 2
points.


4. Arrangøren sørger for præmier til stævnets bedst placerede i hver aldersgruppe.


5. Ved det sidste stævne trækkes lod om en lidt større præmie blandt de deltagere, der har
deltaget i mindst 3 stævner. Præmien betales af hovedkredsen, ligesom hovedkredsen sørger
for pokal til vinderne af de 4 grupper. Arrangørerne sørger for præmier til vinderne ved det
afsluttende stævne.


6. Stævner starter kl. 10 og slutter senest 15.30.


7. Arrangører kan opkræve indskud - dog maks. 50 kr. og skal sørge for præmier til
deltagerne. Hovedkredsen støtter hver arrangør med 50 kr. for de første 20 tilmeldte spillere.


8. Tilmeldingen skal indeholde navn, fødselsdag, evt. klub eller by, telefonnummer og
e-mailadresse.


9. Alle indbydelser skal godkendes af hovedkredsens bestyrelse/ungdomsleder og anmeldes
via DSU’s turneringsmodul.