Tilbage til : 2. Hovedkreds Hjemmeside

Lars Blach Jensen, Møn Skakklub
I mange år – mere præcist 25 år – har Lars Blach Jensen været lig med Møn Skakklub. Lars blev d. 3. maj 1999 på generalforsamlingen valgt som formand, og dengang var det som Danmarks yngste formand. Lars har formået at samle unge mennesker omkring skakken bl.a. var Lars i mange år primus motor for “Bank på Møn”, som senere kom under JGP, som det hed dengang. Han skaffede sponsorer, var med som TL, lavede klubbladet “Klintekongen”, og var den, der sørgede for, det hele kørte som smurt. Andre tiltag var fremvisning af “Skakken” på de lokale tirsdagsmarkeder. Lars har fundet sponsorer til holdtrøjer, søgt fonde om midler og meget, meget mere. Lokalt har Lars været et kraftcenter, når det gælder om at vise skakken frem… og ikke mindst været uhyre stabil og vellidt blandt skakspillere – en fortjent modtager af hæderstegnet.