Dansk Skakunion 2.hovedkreds/bestyrelses medlemmer:
[valgt 02-04-2017 ]
 

Hej Niels!  Hej Peter
Niels Steen Larsen
Formand
(5665 0201
Peter Holst
Sekretær
(2033 4144
Flemming Christensen
 
(2940 3304
Henning Jakobsen
Holdturneringsleder
(5485 0970
John Kristensen
Ungdomsleder
(2960 4795
         

Mail til hele bestyrelsen på en gang!

Mail hele bestyrelsen

Velkommen til 2.hovedkreds bestyrelse. Vi håber at I vil støtte os i det daglige arbejde og på delegeretmødet.   Hej Bjarne!
Jan Ambirk
Webmaster
(6065 4885

 

 Bjarne Haar
 kasserer / Kartotek
(2623 0444
© 2017Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jan Ambirk.
Siden er sidst indlæst: 09. august 2018