Dansk Skakunion 2.hovedkreds/bestyrelses medlemmer:
[valgt 02-04-2017 ]
 

Hej Niels!  Hej Peter
Niels Steen Larsen
Formand
(5665 0201
Peter Holst
Sekretær
(2033 4144
 
 
(
Henning Jakobsen
Holdturneringsleder
(5485 0970
John Kristensen
Ungdomsleder
(2960 4795
         

Mail til hele bestyrelsen på en gang!

Mail hele bestyrelsen

Velkommen til 2.hovedkreds bestyrelse. Vi håber at I vil støtte os i det daglige arbejde og på delegeretmødet.   Hej Bjarne!
Jan Ambirk
Webmaster
(6065 4885

 

 Bjarne Haar
 kasserer / Kartotek
(2623 0444
© 2017Dansk Skak Union. 2.hovedkreds. Redaktør Jan Ambirk.
Siden er sidst indlæst: 12. april 2018